Vásárlási feltételek

Tisztelt Vásárlónk!
Örömmel üdvözöljük az S.P.Jagd Vadászbolt vásárlói között!

Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, gondosan olvassa el az alábbiakat.

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az S.P.Jagd Vadászbolt által forgalmazott termékek Interneten keresztül történő megrendelésére vonatkozó általános feltételeket határozzák meg.

Cégünk neve és székhelye:
S.P.Jagd Vadászbolt - Schmidt Pál E.V.
Magyarország, 1238 Budapest, Lóállás u. 12-14.

Cégünk adószáma: 70468715-2-43

Felek elnevezése a jelen ÁSZF-ben:

A jelen szolgáltatás szerinti eladó: Eladó vagy S.P. Jagd- Vadászbolt - Schmidt Pál E.V. (a továbbiakban S.P.Jagd.), a szolgáltatás igénybe vevője: Vevő.

1. Általános tudnivalók, regisztráció:
1.1 Az S.P.Jagd.-nél történő vásárlás feltétele a Vevő érvényes regisztrációja.
A Vevő a www.eurohunt.hu weboldalon található regisztrációs lap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja, és magára nézve - változtatás nélkül - kötelezőnek ismeri el a jelen feltételeket.
1.2 Amennyiben a Vevő az S.P.Jagd.-nál nincs még regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie és meg kell küldenie a regisztrációs űrlapot.
1.3 Minden jelentkezési lapot, amelyik akár azonnal észlelhető, vagy a későbbiekben kiderülő egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítunk. A Vevő az általa megadott e-mail címre erről értesítést kap, amelyben kezdeményezzük a hiba kijavítását. Semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a tévesen megadott adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

2. A szerződés létrejötte
A www.eurohunt.hu weboldalon található honlap használata során nem jön létre jogviszony a Vevő és az Eladó között. Az adásvételi vagy szállítási szerződés a Vevő és az Eladó között a termék átadásakor jön létre.

3. Szállítási feltételek
A www.eurohunt.hu weboldalon található honlapon megtalálható termékek szállítási határideje a megrendelőlap elküldésétől számított 1 hét, amennyiben a termék raktáron van. A vásárló az általa megadott e-mail címre értesítést kap, ha a termék szállítását a Hochstein Kft. nem tudja a megadott 1 héten belül biztosítani.

4. Árak, fizetési mód, fizetés
4.1 Az Eladó az árak megváltoztatásának jogát fenntartja.
4.2 A Vevő a megrendelőlap elküldése időpontjában hatályos árakon vásárolhatja meg a megrendelőlapon feltüntetett terméket. A megrendelés elfogadásáról Vevő az általa megadott e-mail címre visszaigazolást kap.
4.4 A www.eurohunt.hu weboldalon található honlapon megjelenő árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit. A honlapon megvásárolható termékek kiszállítási költségét az alábbi díjszabás mutatja:

1. táblázat

Csomagsúly Szállítási díj csomag (Ft)
   
3,1 - 5 kg 1 250 Ft
5,1 - 10kg 1 440 Ft
10,1 - 15kg 1 536 Ft
15,0 - 20 kg 1 620 Ft
20,1 - 25 kg 1 884 Ft
25,1 - 31 kg 2 280 Ft

2. táblázat

Utánvét összege Utánvét díja (Ft)
1 - 50,000 Ft-ig 480 Ft
50,001 - 100,000 Ft-ig 960 Ft
100,001 - 300,000 Ft-ig 1 800 Ft
300,001 - 500,000 Ft-ig 3 600 Ft

A kiszállítás költsége a szállítási díjból (1. táblázat) és az utánvét díjából (2. táblázat) tevődik össze. Egy 4 kg-os csomagot, melynek értéke 60.000 Ft 2285 Ft-ért szállítunk ki (szállítási díj: 1325 Ft, utánvét díja: 960 Ft, együtt 2285 Ft).

4.5 A www.eurohunt.hu weboldalon található honlapon történő vásárlás esetén a termékek árának kifizetési módja utánvét.

5. Jótállás (garancia) és a szavatosság
5.1 A www.eurohunt.hu weboldalon található honlapon megrendelt termékekre vonatkozó valamennyi jótállási és szavatossági kötelezettség az Eladót terheli. A jótállás és szavatosság arra terjed ki, hogy a honlapon megrendelt termékek anyag- és gyártási hibáktól mentesek.
5.2 A jótállási kötelezettségeket illetően az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) korm. rendelet szabályai érvényesek, azzal, hogy a hivatkozott jogszabályban szereplő jótállás csak abban az esetben érvényesíthető, ha a Vevő fogyasztónak (Ptk. 685.§ d) pontja) minősül.
Amennyiben a Vevő nem fogyasztó, illetve amennyiben a megrendelt termék nem tartozik az idézett jogszabály hatálya alá, a termékre vonatkozó jótállás tekintetében a termék gyártója által meghatározott feltételek irányadóak.
5.3 Bizonyos termékekre vonatkozóan a jótállás a jogszabályban meghatározott kötelező jótállási időn túl is terjedhet, azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit minden esetben a termék gyártója határozza meg.
5.4 Jótállási jegyen és a termékhez mellékelt dokumentumokon kívül az egyes termékekre vonatkozó jótállási (garanciális) feltételekről az alábbi telefonszámon érdeklődhet: 06-1-287-39-06.

6. A felelősség korlátozása
6.1 Az S.P.Jagd. nem vállal felelősséget a www.eurohunt.hu weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat is.
6.2 Továbbá, az S.P.Jagd. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:
· az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem az Eladótól származó bármilyen adat;
· bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap akadálytalan működését és a vásárlást;
· a kommunikációs vonal bármely vételi eszközében bekövetkező bármilyen meghibásodás;
· bármilyen adatvesztés;
· bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;
· bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.
7. A termék visszaszolgáltatása
7.1 A Vevő a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállhat. A Vevő a vásárlástól való elállási jogát a meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a Vevő viseli e jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
7.2 A Vevő elállási jogával nem élhet, ha a vásárolt termék eredeti csomagolását felbontotta.
A fentieknek megfelelő, jogszerű elállás esetén az Eladó a kifizetett vételárat legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek.
7.3 Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevőnek, és a Vevő a termék átvételétől számított három napon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, akkor az Eladó a terméket kicseréli.

8. A személyes adatok védelme
Az S.P.Jagd. tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy az üzleti tevékenysége során tudomására jutott személyes és üzleti adatokat szigorúan bizalmasan kezeli. Az S.P.Jagd. az általa kezelt adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében, üzleti tevékenysége körében használja fel. Adatokat harmadik személy részére nem továbbít és nem szolgáltat ki a jogosult írásbeli hozzájárulása nélkül. Az adatkezelés, adatfeldolgozás során maradéktalanul betartja a Személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezéseit. Az S.P.Jagd. ügyfelei az oldalon történő regisztrációval elfogadják, hogy az S.P.Jagd.-tól emailben hírlevelet kapnak. Amennyiben le akarnak iratkozni hírlevelünkről, azt emailben vagy telefonon tehetik meg.

9. Egyéb feltételek
A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Korm. Rendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadók.

2015. április
S.P.Jagd Vadászbolt - Schmidt Pál E.V